VaKP Voimistelu saa Opetus- ja Kulttuuriministeriön Seuratukea

9.5.2018


Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on myöntänyt 344 000 euroa seuratukea voimisteluseuroille.

Tukea myönnettiin sekä työntekijöiden palkkauksiin että toiminnallisiin hankkeisiin, ja sitä sai kolmekymmentäneljä voimisteluseuraa, joista yhtenä on Valkeakosken Koskenpojat ry. Voimistelujaosto. Yhdeksän hankkeista on jatkohankkeita, eli ne ovat saaneet ministeriön rahoitusta myös viime vuonna.

Tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille liikunnan harrastaminen ohjatussa seuratoiminnassa ja laskea harrastamisen kustannuksia. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta. 

Avustuksia jaettiin kaiken kaikkiaan 403 hankkeelle. Niistä uusia kehittämishankkeita on 281 ja jatkohankkeita 122. Seurojen yhdessä toteuttamia hankkeita on 48. Avustuskriteereissä huomioidaan harrastamisen hinta. Avustuksen ehtona on, että harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei ylitä 50 euroa kuukaudessa.

Myönnetyt avustukset painottuvat matalan harrastuskynnyksen toimintaan, mutta hankkeissa voi olla mukana myös harrastetoiminnan lähialueen kilpailullista edistämistä. Seuratukiavustusta voi saada lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaan, innovatiivisiin kokeiluihin tai hankkeisiin, joissa lisätään toiminnan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehitetään lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Avustuksia myönnettäessä on kiinnitetty huomiota mm. siihen, ovatko lapset ja nuoret olleet mukana suunnittelemassa hanketta tai toimintaa.  Myös vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen pyritään koko ajan löytämään hyviä malleja, joita onnistuneista kehittämishankkeista voi nousta.

VaKP Voimistelun Seuratuki kohdennetaan kokopäiväisen työntekijän palkkaukseen. Hanke on kaksivuotinen. 

Myönnetyt seuratuet löydät täältä