Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispvm: 6.8.2009 (päivitetty 13.11.2012)

 

Rekisterinpitäjä: Valkeakosken Koskenpojat ry./Voimistelujaosto

voimistelu(at)vakp.net, puh. 0400845664, Y:0206283-8

 

Rekisteriasioista vastaava:

VaKP Toimisto

puh. 040 585 7721

voimistelu(at)vakp.net

 

Rekisterin nimi Jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri

 

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä

Jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen

Laskujen ja maksujen seuranta

Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran toimintaan liittyvien avustustenhakemista varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli ja muut rekisteröidyn itse ylläpitämät tiedot. Lasku-, maksu- ja liikuntaryhmätiedot kausittain

 

Tietolähteet

Rekisteröityvien tai heidän huoltajiensa itse ylläpitämät tiedot

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen antamalla erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen

Voimisteluliiton tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen ylläpitää suostumustiedot itse. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä

tarvitseville. Jäsenrekisteriohjelman ylläpitäjä on Suomen Voimisteluliitto ja ohjelmiston toimittaja on Nepton Oy.

ATK:lle talletetut tiedot: Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat palvelinkeskuksessa, lukitulla alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan.

Manuaaliset listaukset: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.